Giovanni Havet

advocaat

De oorsprong van het advocatenkantoor zoals dit op heden is gekend, lijkt wellicht erg recent, maar gaat in werkelijkheid terug tot 2003, toen ik begon aan mijn 3-jarige stage bij voormalig stafhouder en huidig OVB-bestuurder Philippe Declercq te Leuven. Ook bij de verhuis van zijn kantoor 'Declercq & Partners' naar Hoegaarden, vergezelde ik mijn oud-stagemeester, en bleef er als tableau-advocaat, één van de vaste medewerker tot januari 2015.

 

Sedert 2004 behandelde ik daarnaast (in combinatie met) evenwel ook steeds een groeiend aantal eigen dossiers. Jaar na jaar nam dit eigen cliënteel proportioneel zodanig toe dat op den duur de keuze voor een eigen praktijk onafwendbaar bleek. Vanaf februari 2015 behartig ik als zelfstandig advocaat, en voorlopig nog alleen, de belangen van een dozijn regionale bedrijven, één grote projectontwikkelaar en tientallen particulieren. Hun dossiers voeren mij naar de meest uiteenlopende rechtstakken zoals contractenrecht (o.m. huur, aankoop/verkoop), aannemingsrecht (bouw), familierecht (echtscheiding, afstamming, onderhoudsgelden), aansprakelijkheidsrecht, strafrecht, wegverkeersrecht, handelsrecht en administratief recht.

 

Het is net deze variatie die mij scherp houdt, en waarvan u kan profiteren. In plaats van meerdere dossiers te houden bij verschillende advocaten(kantoren) waar u eigenlijk niet zeker weet welke advocaat u in welk dossier bijstaat, profileer ik mij als allrounder op de markt, die u bij al uw juridische problemen een gedegen, persoonlijke bijstand kan verlenen.

Mijn kantoor hanteert consequent duidelijke regels met betrekking tot de berekening van de kosten en het ereloon. Hierover kunnen steeds op voorhand afspraken gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid te werken met een vaste prijs, of met afbetalingsmodaliteiten (zie rubriek 'tarieven').

 

Tarieven

Principieel dient u als cliënt op voorhand zo goed mogelijk te worden geïnformeerd wat een bepaald advies of het voeren van een bepaalde procedure u zal kosten. Jammer genoeg is het onmogelijk exact te zeggen wat een bepaalde opdracht kost. Desalniettemin houd ik eraan om een aantal waarborgen in te bouwen waardoor de kostprijs steeds transparant blijft voor u, niet enkel in het begin maar gedurende de ganse opdracht. Deze waarborgen zijn de volgende:

 

  • Ik maak u bij de eerste kennismaking vrijblijvend een tarievenlijst over, waarop de werkelijke kosten (dossierkost, dactylografisch werk, verplaatsingskost, etc.) zeer specifiek worden opgesomd en gekwantificeerd.

 

  • Deze tarievenlijst vermeldt tevens een strikt bepaalde vergoeding per gepresteerd uur, waarbij verplaatsings- en wachturen slechts aan de helft van het normale tarief worden aangerekend.

 

  • Op tijd en stond, naargelang de evolutie van de zaak, verzoek ik u om een voorschot(factuur) zodat op die manier een gespreide betaling tot stand komt.

 

  • Op elk ogenblik ben ik bereid om voor u een tussentijds factuur op te stellen en af te rekenen.

 

  • Ik ga er prat op dat elk factuur dermate gedetailleerd is, dat u als klant perfect op de hoogte bent welke bedrag, waarvoor wordt aangerekend.

 

Bij aanvang bespreek ik met u uitgebreid de wijze van berekening van mijn vergoeding, en leg u uit dat er na strikte toepassing van de tarievenlijst, een aanpassing van het eindresultaat mogelijk is op grond van volgende criteria: het spoedeisend karakter van het dossier, het belang van de zaak, de mogelijke complexiteit van de zaak, en tot slot het (gunstige) resultaat. Deze criteria worden toegepast in die zin dat het voor het gedeelte ereloon (de intellectuele arbeid, niet de onkosten) een coëfficiënt van 1.1 tot 1.3 mogelijk is. In de praktijk pas ik deze criteria echter slechts uitzonderlijk toe.

 

Indien gewenst kan er steeds een afzonderlijke overeenkomst worden gesloten ter bevestiging van een bepaalde voorafgaande tariefafspraak, voor zover deze afwijkt van de gebruikelijke tarifering. Ook een abonnementsovereenkomst is mogelijk.

 

Bijkomende externe kosten zoals gerechtsdeurwaarderkosten, griffierechten, erelonen van deskundigen, enz., worden afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Blijft het bij een eerste verkennende consultatie, dan wordt deze niet aangerekend.

 

 

Langestraat 6

3202 Rillaar

 

 

 

Tel: 0468 - 246.156

Fax: 016 - 844.166

gio@advocaathavet.be

Contact

Het kantoor is gelegen dichtbij de baan Aarschot-Diest, vlakbij Scherpenheuvel. Er is meer dan voldoende parking aan de overkant van het kantoor. Een algemeen spreekuur is er niet maar u kan steeds (vrijblijvend) contact opnemen per telefoon of e-mail, en zodoende een afspraak maken. Desgewenst kan er ook ’s avonds op afspraak worden geconsulteerd.

Langestraat 6

3202 Rillaar

www.advocaathavet.be

KBO 0817.977.046

Kantoorrek. BE27.1430.7479.3973

Derdenrek. 630.0950668.30